Yunqing Huang, Huayi Wei, Wei Yang & Nianyu Yi. (2020). Recovery Based Finite Element Method for Biharmonic Equation in 2D. Journal of Computational Mathematics. 38 (1). 84-102. doi:10.4208/jcm.1902-m2018-0187