Yueping Guo, Yi Li, Jie Luo, Lei Yao, Mingliang Cao, Jiao Jiao & Junyan Hu. (2019). Change in Skin Temperature, Stratum Corneum Water Content and Transepidermal Water Loss During Cycling Exercise. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 6 (3). 301-313. doi:10.3993/jfbi09201308