Xing-Hua Wang & Shi-Ming Zheng. (1970). The Quasi-Newton Method in Parallel Circular Iteration. Journal of Computational Mathematics. 2 (4). 305-309. doi: