Lin-An Ni, Xiong-Hua Wu, Yong Wang & You-Lan Zhu. (1970). Quantitative Comparison Among Several Difference Schemes. Journal of Computational Mathematics. 2 (4). 310-327. doi: