Editorial Board

John Corbett

Yi-Lung Kuo

BNU-HKBU United International College

Jianhua Lin

Peking University

Xin Lu

Ministry of Education

Tao Tang

BNU-HKBU United International College

Robyn Bray

BNU-HKBU United International College

Ying-Chih Chen

Arizona State University

Ailan Fu

Beijing Normal University at Zhuhai

Huaxiong Huang

BNU-HKBU United International College

Theresa Kwong

Hong Kong Baptist University

Yaqing Mao

BNU-HKBU United International College

Man Kong Timothy Wong

Hong Kong Baptist University

Guofang Wan

Loyola University

Yaoying Xu

Virginia Commonwealth University

Zhixiang Yang

BNU-HKBU United International College

Ding He

BNU-HKBU United International College