Pingwen Zhang, Yi Sun, Haiyan Jiang & Wei Yao. (1970). Multi-Scale Methods for Inverse Modeling in 1-D MOS Capacitor. Journal of Computational Mathematics. 21 (1). 85-100. doi: