Online First

Weijie Zhang, Yulong Xing, Yinhua Xia and Yan Xu

Commun. Comput. Phys., doi:10.4208/cicp.OA-2021-0126
Full PDF Abstract