Online First

Sungha Yoon, Jian Wang, Chaeyoung Lee, Junxiang Yang, Jintae Park, Hyundong Kim and Junseok Kim

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.200820.071220
Full PDF Abstract

Higinio Ramos and Gurjinder Singh

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.251220.291220
Full PDF Abstract

Longbin Wu, Qiang Ma and Xiaohua Ding

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.110920.060121
Full PDF Abstract

Wei Mei, Fengru Wang, Jerry Zhijian Yang and Chang Zhu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.280520.220920
Full PDF Abstract

J. Koellermeier and M.J. Castro

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.090920.130121
Full PDF Abstract

Yunjie Gong, Chuanjun Chen, Yuzhi Lou and Guanyu Xue

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.090820.311220
Full PDF Abstract

Huimin Wang

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.091120.120121
Full PDF Abstract

Yebo Xiong and Jianzhou Liu

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.210820.161120
Full PDF Abstract

Xing Lü, Si-Jia Chen, Guo-Zhu Liu and Wen-Xiu Ma

East Asian J. Appl. Math., doi:10.4208/eajam.101120.180221
Full PDF Abstract