Online First

Yonghui Bo, Wenjun Cai and Yushun Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2108-m2021-0076

Publication Date : 2022-01-06

Full PDF Abstract

Yanfang Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2109-m2020-0099

Publication Date : 2022-01-07

Full PDF Abstract

Faouzi Triki and Tao Yin

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2111-m2021-0093

Publication Date : 2022-02-17

Full PDF Abstract

Zewen Wang, Shufang Qiu, Shuang Yu, Bin Wu and Wen Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2107-m2020-0133

Publication Date : 2022-05-18

Full PDF Abstract

Huifang Zhou, Zhiqiang Sheng and Guangwei Yuan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2107-m2020-0266

Publication Date : 2022-08-09

Full PDF Abstract