Online First

Duo Qiu, Michael K. Ng and Xiongjun Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2023-0041

Publication Date : 2023-10-19

Full PDF

Mingcai Ding, Xiaoliang Song and Bo Yu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2207-m2021-0349

Publication Date : 2023-10-30

Full PDF

Daxin Nie and Weihua Deng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2023-0014

Publication Date : 2023-11-16

Full PDF

Jie Xu and Mingbo Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0268

Publication Date : 2023-11-21

Full PDF

Ines Adouani and Chafik Samir

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2303-m2022-0201

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Pratibha Shakya

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0215

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Jianchao Bai, Ke Guo, Junli Liang, Yang Jing and H.C. So

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2021-0107

Publication Date : 2023-11-23

Full PDF

Minqiang Xu, Yanting Yuan, Waixiang Cao and Qingsong Zou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2021-0330

Publication Date : 2023-11-27

Full PDF

Hongzheng Ruan and Wei Hong Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2306-m2022-0279

Publication Date : 2023-11-27

Full PDF

Wei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0194

Publication Date : 2023-12-01

Full PDF

Yifan Wang, Pengzhan Jin and Hehu Xie

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0233

Publication Date : 2023-12-04

Full PDF

Yang Xu, Zhenguo Zhou and Jingjun Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2023-0012

Publication Date : 2023-12-07

Full PDF

Haoning Dang, Hui Peng, Qilong Zhai and Ran Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0264

Publication Date : 2023-12-11

Full PDF

Kejia Pan, Xiaoxin Wu, Hongling Hu and Zhilin Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0029

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Jianwen Huang, Feng Zhang, Xinling Liu, Jianjun Wang, Jinping Jia and Runke Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0225

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Hongjuan Zhang, Xiong Meng, Dazhi Zhang and Boying Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2022-0278

Publication Date : 2023-12-14

Full PDF

Ang Ge, Jinye Shen and Lijun Yi

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0075

Publication Date : 2023-12-20

Full PDF

Xianlin Jin and Shuonan Wu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2023-0052

Publication Date : 2023-12-25

Full PDF

Raouf Ziadi and Abdelatif Bencherif-Madani

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2307-m2023-0016

Publication Date : 2023-12-25

Full PDF

Qiming Wang and Zhaojie Zhou

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2309-m2021-0366

Publication Date : 2023-12-28

Full PDF