Volume 11, Number 1
Previous Issue Next Issue

Peizhao Sun, Nansheng Liu, Jiming Yang & Xiyun Lu

10.4208/aamm.OA-2018-0095

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 1-23.

Preview Full PDF Citation 415 1660 Abstract

Rahman Anisur, Wenqian Xu, Kunhang Li, Hua-Shu Dou, Boo Cheong Khoo & Jie Mao

10.4208/aamm.OA-2018-0142

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 24-37.

Preview Full PDF Citation 403 1795 Abstract

Feng Liang, Xiaodong Yang, Wei Zhang, Yingjing Qian & Roderick V. N. Melnik

10.4208/aamm.OA-2018-0064

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 38-52.

Preview Full PDF Citation 413 1632 Abstract

Yunrui Guo, Wenjing Yang, Hong Zhang, Ji Wang & Songhe Song

10.4208/aamm.OA-2018-0054

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 53-71.

Preview Full PDF Citation 362 1653 Abstract

Z. X. Meng, S. Z. Li, K. Peng & W. H. Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0167

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 72-90.

Preview Full PDF Citation 428 1704 Abstract

Hao Dong, Ziqiang Qin, Shicheng Liu, Yao Li, Yingying Shen, Haibo Wang, Yitong Zong, Xiaojun Wu & Haiqing Si

10.4208/aamm.OA-2018-0139

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 91-107.

Preview Full PDF Citation 359 1439 Abstract

Yongxing Hong, Jun Lu, Ji Lin & Wen Chen

10.4208/aamm.OA-2018-0026

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 108-131.

Preview Full PDF Citation 407 1552 Abstract

Wenjia Xie, Ye Zhang, Qing Chang & Hua Li

10.4208/aamm.OA-2018-0141

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 132-167.

Preview Full PDF Citation 520 1767 Abstract

Di Zhou, Zhiliang Lu & Tongqing Guo

10.4208/aamm.OA-2018-0093

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 168-196.

Preview Full PDF Citation 314 3116 Abstract

Shichao Yi & Hongguang Sun

10.4208/aamm.OA-2018-0045

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 197-215.

Preview Full PDF Citation 358 3134 Abstract

Liqun Wang, Songming Hou, Liwei Shi & Ping Zhang

10.4208/aamm.OA-2018-0099

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 216-240.

Preview Full PDF Citation 366 3155 Abstract

Youai Li

10.4208/aamm.OA-2018-0061

Adv. Appl. Math. Mech., 11 (2019), pp. 241-254.

Preview Full PDF Citation 336 3165 Abstract

Authorization Required

This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.global-sci.org Port 80