Online First

Chaoyu Quan, Tao Tang and Jiang Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2021-0199

Publication Date : 2024-03-11

Full PDF

Miao Chen, Yuchao Tang, Jie Zhang and Tieyong Zeng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2212-m2022-0122

Publication Date : 2024-03-11

Full PDF

Jinming Wen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0044

Publication Date : 2024-03-19

Full PDF

Mariam Al-Maskari

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2023-0047

Publication Date : 2024-03-19

Full PDF

Diancong Jin

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2023-0147

Publication Date : 2024-03-28

Full PDF

Xingyang Ye, Junying Cao and Chuanju Xu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2312-m2023-0098

Publication Date : 2024-04-01

Full PDF

Fang Chen, Meng Li and Yanmin Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2312-m2023-0185

Publication Date : 2024-04-07

Full PDF

Jiajun Zhan, Lei Yang, Xiaoqing Xing and Liuqiang Zhong

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2023-0088

Publication Date : 2024-04-12

Full PDF

Zheng Ma, Chengming Huang and Anatoly A. Alikhanov

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0196

Publication Date : 2024-04-15

Full PDF

Fenglong Qu, Yuhao Wang, Zhen Gao and Yanli Cui

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0163

Publication Date : 2024-04-17

Full PDF

Ying Yang, Ya Liu, Yang Liu and Shi Shu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0130

Publication Date : 2024-04-23

Full PDF

Lihai Ji

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0104

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Dan Zhao, Dongfang Li, Yanbin Tang and Jinming Wen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0079

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Liang Ge, Tongjun Sun, Wanfang Shen and Wenbin Liu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2021-0289

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Yanyan Yu, Aiguo Xiao and Xiao Tang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0194

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Xiaojing Dong, Huayi Huang and Yunqing Huang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2402-m2023-0181

Publication Date : 2024-05-27

Full PDF

Yue Wang and Fuzheng Gao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0250

Publication Date : 2024-05-29

Full PDF

Fabian Hornung, Arnulf Jentzen and Diyora Salimova

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2021-0266

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Ziyi Lei, Charles-Edouard Bréhier and Siqing Gan

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0144

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF

Pinzheng Wei and Weihong Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2404-m2023-0128

Publication Date : 2024-06-13

Full PDF